Монгол х?н , Хятад х?н

 

Монгол х?н чухам яагаад хятадуудтай цус холилдож болохг?й тухай олон мянган жилийн турш манай ард т?мний ажиглаж тогтоосон нэгэн з?йл бодит ?нэнийг дурьдъя.
1.Монгол ?хэр, сарлаг хоёрын дундаас “ Хайнаг” т?р?х б?г??д хайнаг нь бие сайхан, том, бяр чадал ихтэй. Гэхдээ Монголчууд хайнагаар бух тавьдагг?й. Харин монгол, хятад хоёрын дундаас “Эрлийз” т?р?х б?г??д ихэвчлэн бие бялдар том, царай з?с сайн.
2.Монгол ?хэр хайнаг хоёрын дундаас “Ортоом” гэгч т?р?х б?г??д ортоом нь бие бялдар том байж болох боловч ашиг шим муу, усан н?дтэй, ган зудад тэсвэр муу.
Харин монгол х?н, хятадын эрлийз хоёрын дундаас “Хурлийз” гэгч т?р?х б?г??д хурлийз нь “Ортоом” ?хрийн нэгэн адил бие бялдар том жижиг янз янз байж болох боловч давхраагvй б?лцг?р, галг?й усан н?дтэй, бие эрхтний хувьд хэлбэр галбир муу, бор хар эсвэл цонхигор царайтай, х?ний м?с чанар муу гэдэг.
3.Монгол ?хэр “Ортоом” хоёрын дундаас “Доль” гэгч ?хэр гарах ба доль нь бие давжаа, ашиг шим ?р т?л муу, ган зудад тэсвэрг?й. Харин монгол х?н хятадын “Хурлийз” хоёрын дундаас “Хунхууз” гэгч гарах б?г??д хунхуузын бие бялдар ихэвчлэн давжаа, царай муутай цонхигор, сул дорой, ?вчин эмгэгт нэрвэгдэмтгий, галг?й усан н?дтэй, ?р х??хэд ц??н нас богино.
4.Монгол ?хэр “Доль” хоёрын дундаас “Усан г?зээ” гэгч ?хэр гарах б?г??д усан г?зээ нь ихэнх тохиолдолд мал болдогг?й эсвэл нэгээс хоёр насандаа ?хдэг, ?р т?л гэж бараг байдагг?й, ?р т?л гаравч мал болох нь бараг ?г?й. Харин монгол х?н, хятадын “Хунхууз” хоёрын дундаас “Шоохууз” гэгч гарах ба “Шоохууз” нь х?н болох нь ц??н, х?н болж ?с?н торнилоо ч бие эрхтний ямар нэг согогтой, эмэгтэй “шоохууз” нь х??хэд гаргадагг?й, гарсан ч амьдрах чадвартай нь ховор, эрэгтэй нь ихэвчлэн ?рг?й.
Ийм байдлаар хятад х?нтэй цус холилдвоос 4-5 дахь ?еийн дараа ?р удам нь тасардаг жамтай ажээ.

huh tolbo

Эх сурвалж: facebook